Terminale zorg in Soweto

Jaarlijks zetten verzorgers in Soweto zich in om een hospice voor terminaal zieke patiënten draaiend te houden. Ze helpen hen om de laatste fase van hun leven, waardig te laten verlopen.

In Zuid-Afrika zijn sociale voorzieningen vaak onvoldoende geregeld door de overheid. Zuid-Afrikanen moeten meestal zelf (bij)betalen voor bijvoorbeeld scholing en zorg.

Veel mensen in townships hebben dat geld niet. Wanneer iemand terminaal ziek is en niet langer in een ziekenhuis mag verblijven, worden ze vaak aan zijn of haar lot overgelaten. Met behulp van donaties hebben twee gepensioneerde zusters in 2005 het hospice “Footprints” in Soweto op kunnen zetten.

Op dit moment wordt de hospice geleid door de jonge vrouw Hazel Mabulsela. Zij ondervindt veel moeilijkheden om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. De overheid financiert slechts vijf van de dertig bedden en sponsors die in het verleden de hospice ondersteunden kozen na een paar jaar voor een ander doel.

Er is te weinig continuïteit om het personeel goed op te leiden. Door deze onregelmatige geldstroom werkt het merendeel van de verzorgsters veertien dagen per maand. Van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ‘s avonds verzorgen zij de patiënten. Zij hebben geen enkele zekerheid dat zij de maandelijkse vergoeding, soms maar 1000 Rand (omgerekend 70,- euro), daadwerkelijk zullen krijgen.

Toch, wordt het hospice niet gesloten. Zelfs wanneer overheden en finaciën het laten afweten, zijn er altijd mensen in deze gemeenschap die zich met hart en ziel inzetten voor anderen.