Rijker met Autisme

'Een levensbrede aanpak bij autisme helpt veel mensen met autisme bij een volwaardig bestaan en participatie in de hedendaagse maatschappij'. Dit werd in 2009 door De Gezondheidsraad vastgesteld. Het verbetert hun kwaliteit van leven. Zo'n levensbrede aanpak helpt bovendien de aanspraak op zorg en sociale voorzieningen te verminderen of te voorkomen, waardoor het de Nederlandse samenleving veel geld (tot wel € 1 miljard per jaar) kan besparen, aldus de Raad.

Op dit gegeven gaat de film Rijker met Autisme dieper in. De film laat zien dat autisme in meer verschijningsvormen voor komt dan dat bekend is bij een groter publiek. Veel mensen die autisme hebben kunnen uitstekend functioneren en participeren. Zónder aanspraak op uitkeringen.

Dat brengt niet alleen een economisch maatschappelijke voordeel met zich mee, maar verhoogt ook het gevoel van eigenwaarde van de mensen die het betreft. Want, zij mogen er zijn. En kunnen met een levensbrede aanpak (eindelijk) hun talenten inzetten voor een eveneens groter maatschappelijk belang. Sociaal én economisch Rijker met Autisme.

Deze film is mede tot stand gekomen dankzij financiering via Crowdpress.