Knokken voor de Centen

Gemeenten hebben op basis van de Mediawet sinds 2010 een bekostigingsplicht voor de lokale publieke omroepen. Anders dan bij een "normale" subsidie kan de gemeente niet zomaar korten op de bijdrage van de omroep, in het kader van bezuinigingen. Er zal gemotiveerd moeten worden dat de lokale omroep hiermee het wettelijk bepaalde toereikende media-aanbod kan verzorgen en de continuïteit in de programmering kan waarborgen.

Uit het evaluatierapport over de periode 2013-2015 blijkt dat 21 procent van de gemeentes een lagere bijdrage geeft dan de VNG adviseert. Het rapport gaat hier verder niet op in. De gemeentelijke bijdrage is een grijs gebied waar niemand zich in verdiept, zolang het resultaat maar niet tegenvalt. Open Eyes student Arco van de Ree heeft op 5 februari 2018 alle gemeentes in Nederland per e-mail benaderd met twee vragen: 1. Is er een officiële lokale omroep actief? 2. Welk bedrag hebben zij in 2017 aan hun omroep betaald.

Op 1 maart hadden 145 van de 380 gemeentes inhoudelijk gereageerd (=41%). Onder hen blijken er 37 gemeenten te zijn die minder betalen dan wat zij van het Rijk ontvangen: € 1,20 per huishouden (= 23%). De rest betaalt een bedrag dat varieert van €1,20 tot € 8,89 per huishouden (Oss).

Onder die gemeenten die ‘te weinig’ betalen zijn er 10 gemeenten die nog werken met het richtbedrag uit 2002 of minder dan € 0,99. Het is opvallend dat vier van deze gemeenten Radio Westerkwartier als lokale omroep hebben: Marum, Grootegast, Leek en Zuidhorn. Deze omroep is tevens een van de 80 beoogde streekomroepen in Nederland. Daarom heeft Arco van de Ree deze omroep eruit gelicht als voorbeeld. Hij bezocht de studio in Marum interviewde er de penningmeester.