Wie vorig jaar werkloos was of werd, kon beroep doen op een bijstandsuitkering. Door een nieuwe regeling, Wet Investeren in Jongeren (WIJ), is dit voor gezonde jonge mensen tot 27 niet meer mogelijk. De wet is erop gericht jongeren te stimuleren een diploma te halen of baan te vinden. Maar werkt deze wet wel? Wat zeggen vóór en tegenstanders hierover? 

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is sinds 1 oktober 2009 van kracht. Gemeenten zijn daardoor verplicht om jongeren van 18 tot 27 jaar, die zich melden voor een uitkering, een aanbod te doen. Het kan hierbij gaan om werk, scholing of een combinatie hiervan. Het aanbod moet passen bij de situatie van de persoon die het aanvraagt. De regering wil met deze wet jongeren stimuleren om een diploma te halen, een baan te zoeken of om te werken én studeren. Mensen die een beroep op de WIJ doen, kunnen zichzelf niet aanmelden voor een reguliere een (V)MBO of HBO-opleiding. Uiteindelijk bepaalt de gemeente hoe het werkleeraanbod eruit ziet, maar de aanvrager kan wel zijn of haar wensen kenbaar maken. 

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.