Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bestaat 75 jaar. Dit feest werd overschaduwd door felle kritiek van de Tweede Kamer op de kosten van het tijdschrift ‘Gerda’, dat ter ere van deze gelegenheid eenmalig is uitgebracht. Geruzie voerde de boventoon, waar de jubileumviering eigenlijk in zou moeten gaan op beleidsvragen; ‘waar komen we vandaan en waar moet het naartoe?’  

In 1935 werd het ministerie onder de naam Landbouw en Visserij opgericht. Midden in de periode van de grote depressie, een crisistijd die vele malen groter was dan de financiële crisis van nu, daalden de prijzen van agrarische producten flink. Op het slechtste moment lagen de prijzen bijna vijftig procent lager dan in het decennium daarvoor. “Daar kwam bij dat het verminderde inkomen met meer personen moest worden gedeeld, doordat er meer mensen in de landbouw bleven als gevolg van de massale werkloosheid. De agrarische sector had toen een aandeel van 20 procent in de totale beroepsbevolking; tegenwoordig is dat minder dan 3 procent”, beschreef Cees van Bruchem van LEI-Wageningen-UR op 14 januari in het Agrarisch Dagblad. 

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.