In een tijd waarin ‘Europa’ meer ter discussie staat dan ooit, is het interessant om eens een blik in het verleden te werpen. Het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, was ook een roerige, onzekere tijd waarin de verhoudingen tussen de Europese landen op scherp kwamen te staan.

Het interbellum wordt weleens gezien als slechts een aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Echter, halverwege de jaren twintig heerste er een politiek ontspannen sfeer in Europa. Er was sprake van een relatieve rust, een periode waarin allerlei initiatieven tot Europese toenadering, zowel op politiek als op maatschappelijk gebied, de kans kregen om te bloeien. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is de Europäische Kulturbund.

De Europese initiatieven op maatschappelijk gebied werden vaak ondernomen door individuele burgers uit de elite. Niet alleen ministers en diplomaten, maar ook intellectuelen maakten zich zorgen over de internationale economische, culturele en militaire verhoudingen in Europa. Schrijvers, kunstenaars en ondernemers verenigden zich dan ook in Europese netwerken. Talloze tijdschriften, onderzoeksinstituten en verenigingen werden opgericht om te voorzien in informatie over andere Europese landen en om te discussiëren over hoe de vrede te bewaren.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.