Een enorm afvaloverschot leidt tot grote problemen in de Maleise staat Sabah. Gebrekkig management en te weinig kennis over moeilijk verteerbaar afval zijn de grootse oorzaken van dit probleem. Er zijn kleine stappen in de richting van een oplossing genomen, maar er is nog een lange weg te gaan.

Sabah heeft een enorm rijke biodiversiteit. Deze biodiversiteit wordt echter in gevaar gebracht door de snelle overgang van agrarische naar industriële samenleving, de bevolkingsgroei en de toenemende welvaart. Vooral het overschot aan vaste afvalstoffen gaat gepaard met deze ontwikkelingen. De langzaam zichtbaar wordende gevolgen zijn zeer zorgwekkend. Juist daarom is het apart dat er zo weinig aandacht aan wordt besteed. De staat houdt zich verassend afwezig in de kwestie. En het ontbreken van duidelijke cijfers duidt op een nalatige houding met betrekking tot het probleem. Dat bij een onveranderde gang van zaken de gevolgen alleen maar groter zullen worden lijkt vast te staan.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.