Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson heeft de details van het nieuwe Europese migratiepact aangekondigd. Het nieuwe migratiepact is het antwoord op de Europese migratieproblematiek rondom opvang aan de Europese buitengrenzen en zal ook Dublinverordening III opvolgen. Het nieuwe systeem heeft als doel om de migranten over meer EU-landen te verdelen en om “dwingende solidariteit” in te voeren. Dublinverordening III heeft de laatste jaren onder veel kritiek gestaan. Gezien het spaak lopen van eerdere onderhandelingen is het de vraag of er nu wel tot een snel akkoord zal komen.

Woensdag heeft EU-commissaris Johansson de details van de nieuwe migratiedeal bekendgemaakt. Het nieuwe systeem gaat inzetten op een menselijke en menswaardige asielaanpak. Landen waarin vluchtelingen aankomen houden de verantwoordelijkheid over hun asielprocedure. Nieuw is het verplichte solidariteitsmechanisme. Dit houdt in dat wanneer er grote getallen asielzoekers aan de grenzen zitten, andere lidstaten solidariteit moeten tonen door asielzoekers over te nemen of lidstaten in nood helpen met de terugkeerprocedure. Dit moet een einde maken aan de overbevolkte vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Griekenland. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden vrijgesteld van de nieuwe grensprocedures en via het solidariteitsmechanisme zullen zij voorrang krijgen bij hervestiging. Verder is voorgesteld dat vluchtelingen met een tijdelijke asielvergunning recht hebben op een permanente verblijfsvergunning na drie jaar, in plaats van na vijf jaar.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.