In Ter Apel wordt voortaan geselecteerd aan de poort. Asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst krijgen een aparte, versoberde opvanglocatie toegewezen. Zij worden op basis van hun nationaliteit gescheiden van de groep asielzoekers uit ‘niet-veilige landen’. Ongeacht hun persoonlijke vluchtverhaal. Maar de vraag is of dit middel het juiste doel treft. Groeperingen uit veilige landen die wel kans maken op een asielvergunning, zoals politieke activisten en lhtbi’ers, vallen namelijk ook onder de nieuwe methode.

Die sobere opvang houdt in dat deze asielzoekers geen eet- en leefgeld meer krijgen, zij hebben een dagelijkse meldplicht op de COA-locaties, zij worden gecontroleerd bij het binnen- en buitengaan van de opvang en komt er extra beveiligingspersoneel. Dit alles om de overlast in de asielopvang terug te dringen. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol komen deze ‘veiligelanders’ namelijk relatief vaak voor in de lijst met overlastgevers.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.