Zestig procent van de gemeenten weigert Wob-verzoeken per e-mail in behandeling te nemen. Bijna al deze gemeenten eisen dat deze verzoeken om transparantie op papier per post worden ingediend. Dit blijkt uit ons lopende onderzoek Gemeentegeheimen waarvoor we bij alle Nederlandse gemeenten een informatieverzoek per e-mail indienden. Zestig procent van de gemeenten (211 van de 355 gemeenten) weigerde de e-mail in behandeling te nemen. Van deze 211 kunnen bij 182 gemeenten informatieverzoeken alleen per post worden ingediend. Anders worden ze niet behandeld.

In een democratie is de overheid transparant in wat zij doet. Nederland regelt dit uitgangspunt in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheidsinstanties, zoals de gemeente, delen om deze reden uit zichzelf en op verzoek informatie. Alle overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Wob daar een uitzondering op maakt. Waar geen uitzondering op kan worden gemaakt, is het feit dat iedereen het recht heeft om aan de overheid informatie te vragen. Burgers, ondernemers en organisaties zijn daarmee in staat om te controleren wat hun overheid doet. Zo ook journalisten.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.