Het Europees hof in Luxemburg en het hof in Den Bosch tikken Nederland op de vingers als het gaat om het asielbeleid tegenover alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). Uit de elkaar opvolgende uitspraken in januari en februari 2021 blijkt dat Nederland jongeren onder anderen te lang in onzekerheid laat als ze in Nederland asiel aanvragen.

Kinderen mogen volgens zowel het Europees hof als het hof in Den Bosch niet in onzekerheid leven. Zij moeten zekerheid krijgen over wat er met hen gebeurt. De rechters achten het bewezen dat het Nederlandse beleid waarin alleenstaande minderjarige vluchtelingen terechtkomen hen geen zekerheid geeft. Er is onduidelijkheid over verblijfsrecht en over onterechte uitzettingen. In het eerste geval wordt bijvoorbeeld tegen de jongere gezegd dat deze niet in Nederland kan blijven, maar wordt er vervolgens geen actie ondernomen om degene uit te zetten of alsnog een verblijfsvergunning te geven. Zo’n onzekere toekomst gaat volgens het hof niet alleen in tegen het belang van het kind, maar ook tegen de regels die in het Unierecht zijn vastgelegd.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.