Begin 2000 veroorzaakte Paul Scheffer, sinds 2003 hoogleraar Grootstedelijke Problematiek aan de UvA, veel opschudding met zijn essay ‘Het multiculturele drama’. Een groot en heftig debat over immigratie en integratie kwam op gang, waar tot op de dag van vandaag de kranten bol van staan. Ruim elf jaar na dato ziet Scheffer het einde van dit tijdperk naderen.

Een kleine twee jaar voor de opkomst van Pim Fortuyn was het multiculturalisme een breed gedragen ideaal. Het essay dat Paul Scheffer op 29 januari 2000 publiceerde in NRC Handelsblad, leest nu als een geschiedkundige bron. In het artikel citeert hij bijvoorbeeld een passage uit de cultuurnota van staatssecretaris Nuis (Paars I): “Met een souplesse die altijd een opvallende karaktertrek van onze cultuur is geweest, wordt het vreemde allengs opgenomen in wat we gewoon vinden.” Vandaag de dag klinkt dat enigszins komisch, maar het vat de tijdgeest van de jaren negentig goed samen.

We kunnen nu stellen dat het essay ook daadwerkelijk historische waarde heeft gekregen, omdat zich met de publicatie een nieuw paradigma aandiende in het denken over immigratie en integratie. Van het ‘iedereen in zijn waarde laten’ tot een groot tumult over het dichtgooien van grenzen, strenge inburgeringcursussen en gedwongen aanpassing aan 'onze' normen. Scheffer is tevreden dat deze verandering heeft plaatsgevonden, want uiteindelijk is dit goed voor het integratieproces, vindt hij.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.