In Zuid-Nederland werden begin dit nieuwe jaar mensen geëvacueerd, doordat de Maas buiten haar oevers trad. Ook in Centraal- en Oost-Europa vinden overstromingen plaats. Het gevaar is, voornamelijk in het oosten, nog lang niet geweken.

Vanaf 1998 tot en met 2004 waren er meer dan honderd grote overstromingen in Europa. In 2002 waren die van de Donau en de Elbe dermate heftig, dat er van een catastrofe gesproken werd. In 2005 bereikten de overstromingen een hoogtepunt. Toen besloot de Europese Commissie over te gaan tot actie. In 2007 werd een autoriteit opgericht die richtlijnen verschaft voor EU-lidstaten om waterstructuren bij te houden en te rapporteren. Het betreft rapportage over rivieren, kustgebieden en het waterpeil in eigen land. In 2011 moet elke lidstaat eigen rivierbekken en risico's op overstromingen in de kustgebieden geïdentificeerd hebben. In 2013 moeten deze risicogebieden in kaart zijn gebracht en het is de bedoeling dat in 2015 de lidstaten in staat zijn de gebieden te beschermen en bij gevaar te coördineren. Maar deze taak blijkt voor sommige lidstaten moeilijker dan verwacht.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.