Vanaf het komende schooljaar is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholen. Leerlingen besteden straks minimaal 48 uur in bijvoorbeeld een bejaardentehuis of bij een voetbalvereniging. Hoewel de meeste mensen het erover eens zijn dat jongeren bewuster moeten worden van hun sociale omgeving, is niet iedereen ervan overtuigd dat de maatschappelijke stage het juiste middel is. Wordt de druk op leraren niet veel te groot En is het eigenlijk wel haalbaar om zo veel stageplaatsen te regelen?

In 1997 startte het project Smaakmakers naar aanleiding van een motie van mevrouw Essers, Tweede Kamerlid van het CDA. Het doel was om vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor jongeren. Sindsdien is het onderwerp steeds op de politieke agenda blijven staan. Het vierde kabinet Balkenende, in de persoon van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) besloot om de maatschappelijke stage verplicht te stellen. Per jaar gaan leerlingen van het vmbo 48 uur stage lopen, op de havo is dit 60 uur en vwo’ers moeten 72 uur vullen. Dit moet helpen jongeren bewuster te maken van de samenleving en hun zogenoemde ‘burgervaardigheden’ te versterken.  

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.