Het Landelijk Steunpunt Roma Gemeenten is eindelijk een feit. In 2008 luidde de gemeente Nieuwegein de noodklok. Nu, twee jaar later, is 600.000 euro vrijgemaakt om beleid te ontwikkelen dat de Roma-problematiek kernachtig moet aanpakken. Maar de kloof tussen doelgroep en beleid is zo groot dat zelfs de oprichting van het steunpunt commotie veroorzaakte. Zou integratie via andere wegen een uitkomst kunnen bieden?  

Peter Snijders, directeur van basisschool De Achtsprong in Amsterdam Zuidoost, wilde niet afwachten. Vooruitlopend op landelijk beleid heeft de basisschool samen met de afdeling Leerplicht een eigen methode ontwikkeld. Het verzuim op de school was hoog. De kinderen kwamen gewoonweg niet naar school. “De Roma-cultuur is van oudsher niet gericht op het volgen van onderwijs. Een paar jaar basisschool wordt vaak gezien als voldoende. Meestal hebben de ouders zelf niet meer onderwijs genoten. Om dit te doorbreken moet je ondersteunen en handhaven. Dat is de kern van ons succes.”, vertelt Peter Snijders. 

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.