Migratieroutes naar Europa

Migratie is een heet hangijzer in de Europese politiek. Recent hebben Italië en Malta geweigerd om boten met vluchtelingen aan land te nemen. Dit tot ongenoegen van andere Europese lidstaten. Al dit tumult doet vermoeden dat Europa wordt overspoeld door migranten uit Afrika. Maar is dat ook zo? Hoeveel migranten wagen de overtocht naar Europa? En groeit deze migrantenstroom vanuit Afrika?

Lost in Europe heeft de grootte van de verschillende migratiestromen naar Europa in kaart gebracht. Bovenstaande afbeelding toont de meest gebruikte routes en de omvang van de stromen door de tijd heen.

Wat opvalt is dat de omvang van de migratiestromen sinds 2015 enorm is afgenomen. Kwamen er in 2015 via de hierboven weergegeven routes nog ruim 1,8 miljoen mensen naar Europa, in 2017 was dit teruggelopen tot ongeveer 200.000.

De afbeelding toont enkele belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben gehad op de migratie naar Europa. Zo begint de Libische burgeroorlog in 2011. Als gevolg hiervan desintegreren overheidsdiensten, zoals politie en kustwacht en wordt het voor smokkelaars makkelijker om mensen naar Italië over te zetten.
Ook de escalatie van het conflict in Syrië is duidelijk in de omvang van de migratiestromen naar Europa te zien. Begin 2014 explodeert de migratiestroom via het Oostelijke deel van de Middellandse Zee en via de Balkanroute. Het overgrote deel van deze vluchtelingen zijn Syriërs. 

In maart 2016 wordt een deal tussen de EU en Turkije gesloten. In ruil voor financiële steun probeert Turkije het aantal doorreizende vluchtelingen naar Europa te beperken. Het is de vraag hoeveel invloed deze deal op de omvang van migratiestromen naar Europa heeft gehad. De omvang van de vluchtelingenstromen vanuit Turkije naar Europa was tussen 2015 en 2016 al enorm teruggelopen.