Haalt de Oosterscheldekering
de 100 jaar?

Met een druk op de knop opende koningin Beatrix in 1986 de Oosterscheldekering en verklaarde daarmee Zeeland veilig. Het laatste werk van het Deltaplan was immers voltooid. Maar inmiddels staan de zaken er anders voor dan in de jaren tachtig. Toen was de verwachting dat de kering het land 200 jaar tegen de zee kon beschermen. Nu is het nog maar de vraag of de 100 jaar wordt gehaald. Oorzaak: de enorme zeespiegelstijging door klimaatverandering.

In 2008 kwam er een tweede Deltacommissie. Zij adviseerde om Nederland zo in te richten, dat het land ook op de lange termijn veilig is tegen overstromingen. Het rapport ziet water niet alleen als een bedreiging, maar ook als een kans: “Meebewegen met water en bouwen met de natuur is nu de toekomst,” was het advies. Een ommekeer die in de jaren zeventig was ingezet met de vraag of de Oosterschelde wel of niet moest worden afgesloten. De stormvloedkering kwam er uiteindelijk toch en voldoet tot 2075 aan de eisen.
Daarna moet de veiligheid worden gecombineerd met het grotendeels terugbrengen van de getijdenwerking, volgens de tweede Deltacommissie. Hoe dat er precies zal uitzien is op dit moment nog niet duidelijk.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.