Ontwikkelingshulp is teveel versplinterd en hulpgeld creëert afhankelijkheid bij burgers en regeringen in de ontvangende landen. Dit zijn de twee belangrijkste argumenten in het pleidooi voor hervorming van ontwikkelingssamenwerking. Dit voorjaar presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een advies dat vergaande gevolgen zal hebben voor de manier waarop de Nederlandse overheid in de toekomst hulpgeld besteedt.

De WRR adviseert de regering over maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen in de toekomst. De raad pleit nu voor een hervorming van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. In het rapport `Minder pretentie, meer ambitie' schrijft de raad dat Nederland de versplintering van hulpgeld tegen moet gaan door de focus te verleggen naar een specifieke, brede aanpak in maximaal tien landen. De discussie over dit rapport wordt binnen het vakgebied ontwikkelingssamenwerking volop gevoerd. Maar de mensen waar het om gaat komen nauwelijks aan het woord. Vinden zij ook dat het hulpgeld teveel versplinterd is? En voelen zij zich echt zo afhankelijk van die buitenlandse steun als er in het Westen wordt gedacht?

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.