Boeren in de verdrukking

Jaarlijks stoppen er in Nederland 900 boeren met hun bedrijf. Met het einde van de melkquotum in zicht besluiten veel boeren voortijdig te stoppen. De vaste prijs voor melk komt in 2015 te vervallen, wat voor veel boeren en aanverwante bedrijven onzekerheid zal gaan geven.

Vooral ‘oude boeren’ hebben het zwaar en moeten besluiten eerder te stoppen met hun bedrijf. Het is steeds moeilijker voor hen om een opvolger te vinden die het bedrijf kan overnemen en de steeds strengere milieu-eisen zijn vaak de druppel om er mee op te houden.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.