Het project Weer Samen Naar School van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft als doel het dure speciaal basisonderwijs (SBO) in te perken. Kinderen die het aan kunnen gaan naar een reguliere basisschool. Met Passend Onderwijs, dat over twee jaar waarschijnlijk wordt ingevoerd, gaat de overheid nog een stap verder.

In de aanloop naar de verkiezingen draaiden de debatten met name om de economie en de nasleep van de crisis. Als het onderwijs aan bod kwam ging het vooral om het al dan niet afschaffen van de basisbeurs voor studenten, of de hervorming van de kinderopvang. Maar er zijn ontwikkelingen gaande die op een aantal kinderen en scholen van grote invloed kunnen zijn. In 2012 wordt namelijk de zorgplicht ingevoerd. Deze wet houdt in dat scholen verplicht zijn om alle leerlingen die aangemeld worden de zorg en begeleiding te geven die ieder kind specifiek nodig heeft. Op die manier wil de overheid tegengaan dat reguliere scholen kinderen met een handicap of stoornis, zorgleerlingen genoemd, buiten de deur houden. De regelgeving rond de manier waarop bijvoorbeeld een blinde of autistische leerling dan op een reguliere school begeleid wordt, heet Passend Onderwijs.

LEES ALLE ARTIKELEN GRATIS

Onafhankelijke journalistiek is essentieel om een snel veranderende wereld te kunnen begrijpen. Daarom is een platform van nieuwe makers belangrijk. Vind jij dat ook? Steun ons dan door lid te worden of met een financiële bijdrage.

Word gratis lid Investeer in ons

Al ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of in ons geinvesteerd? Vul je e-mailadres is om toegang te krijgen.